[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Spotkania powtórkowe

Pogawędki o Geografii

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje Pogawędki o Geografii, które są dobrą okazją do powtórki materiału i nauki przed maturą.

Spotkania będą odbywały się w czwartki o 18:00 w sali 1.23. Planowane terminy:

13 grudnia 2018 - Mapa. Astronomiczne podstawy geografii.

3 stycznia 2019 - Geologia. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki rzeźbotwórcze.

10 stycznia 2019 - Rzeki na Ziemi. Jeziora na Ziemi. Oceany i morza.

28 lutego 2019 - Temperatura powietrza. Ciśnienie atmosferyczne. Wiatry na Ziemi. Klimaty na kuli ziemskiej.

14 marca 2019 - Rozmieszczenie ludności na Ziemi. Struktury demograficzne. Ludność Polski i świata. Miasta na Ziemi.

28 marca 2019 - Rolnictwo na świecie. Rolnictwo w Polsce.

4 kwietnia 2019 - Przemysł na świecie. Przemysł w Polsce. Okręgi przemysłowe.

Prosimy o zgłaszanie udziału (wraz z szacunkową wielkością grupy) do tygodnia przed terminem danego wykładu. Zgłoszenia można dokonywać na adres mailowy: geografia@uj.edu.pl

Planujemy również zorganizowanie nocy powtórkowej z geografii, na tydzień przed maturą (szczegóły w późniejszym terminie).

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-02-08

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional