[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Najczęstsze pytania

Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach lub egzaminie

Zakończenie roku akademickiego i wpis na nowy rok akademicki

Przenoszenie kursów ze studiów 1 stopnia na studia 2 stopnia

Przepisywanie przedmiotów z innych kierunków UJ i innych uczelni

Wybór przedmiotów w następnym roku akademickim

Adresaci podań

Zakończenie studiów


  Next >>

Pytania najczęściej zadawane przez studentów

W trakcie studiowania geografii obowiązuje zarówno Regulamin Studiów UJ (zwany dalej Regulaminem UJ), jak i Zasady Studiów Geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim (zwane dalej Zasadami Studiów). Oczywiście pojawiają się problemy z interpretacją tych regulaminów, także dlatego, że nie da się opisać wszystkich przypadków. Uznaliśmy, że warto jest opisać typowe sytuacje, z którymi najczęściej Państwo przychodzą na dyżury po to aby Państwu pomóc. Najlepszym z kolei sposobem ujęcia tego zagadnienia jest formuła "pytanie-odpowiedź". Poniższe odpowiedzi nie zastępują regulaminów, mają jedynie charakter informacyjny.

Marek Drewnik i Jarosław Balon

  Next >>


(-1-) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2013-02-28

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional