Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Informatory"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Polskie Terenowe Stacje Geograficzne

Polskie Terenowe Stacje Geograficzne

Klimek M., Krzemień K. (red.), 2011, Polskie Terenowe Stacje Geograficzne, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-88424-70-0

Język publikacji: polski

Cena: 15.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (6.79 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Mariusz Klimek, Kazimierz Krzemień 

 s. 7

Wprowadzenie

Pełny tekst w języku polskim (240 KB)

Rajmund Skowron 

 s. 9

Stacja Limnologiczna w Bachotku Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku

Pełny tekst w języku polskim (395 KB)

Jacek Tylkowski 

 s. 13

Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Białej Górze (wyspa Wolin)

Pełny tekst w języku polskim (475 KB)

Jerzy Jańczyk, Kamil Nowiński 

 s. 19

Stacja Limnologiczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie

Pełny tekst w języku polskim (473 KB)

Jolanta Czerniawska, Karol Rotnicki 

 s. 25

StacjaTerenowa Zakładu Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Czołpinie

Pełny tekst w języku polskim (269 KB)

Piotr Gierszewski 

 s. 31

Stacja Obserwacyjna Instytutu Gospodarki i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Dobiegniewie

Pełny tekst w języku polskim (313 KB)

Wojciech Froehlich 

 s. 35

Pracownia Procesów Fluwialnych "Homerka" Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk we Frycowej

Pełny tekst w języku polskim (529 KB)

Mieczysław Banach 

 s. 41

Stacja Naukowo-Dydaktyczna Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Gaci

Pełny tekst w języku polskim (346 KB)

Anita Bokwa 

 s. 45

Stacja Naukowo-Badawcza Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Gaiku-Brzezowej k. Dobczyc

Pełny tekst w języku polskim (351 KB)

Jan Rodzik 

 s. 49

Roztoczańska Stacja Naukowa Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w Guciowie

Pełny tekst w języku polskim (336 KB)

Jan R.E. Taylor 

 s. 53

Stacja Terenowa Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku w Gugnach

Pełny tekst w języku polskim (281 KB)

Adam Kotarba, Zofia Rączkowska 

 s. 57

Stacja Obserwacyjna Hala Gąsienicowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Pełny tekst w języku polskim (299 KB)

Lech Kaczmarek 

 s. 61

Stacja Ekologiczna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Jeziorach

Pełny tekst w języku polskim (331 KB)

Andrzej Dunajski, Ryszard Dolatkowski 

 s. 67

Stacja Ekologiczna "Storczyk", Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w Karpaczu

Pełny tekst w języku polskim (274 KB)

Jacek Piasecki 

 s. 71

Obserwatorium Nauk o Ziemi przy Jaskini Niedźwiedziej Uniwersytetu Wrocławskiego w Kletnie (Masyw Śnieżnika Kłodzkiego)

Pełny tekst w języku polskim (328 KB)

Marek Kejna 

 s. 73

Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Koniczynce

Pełny tekst w języku polskim (352 KB)

Katarzyna Piotrowicz, Piotr Pieczara, Zbigniew Ustrnul 

 s. 79

Stacja Naukowa Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Pełny tekst w języku polskim (435 KB)

Mariusz Klimek, Kazimierz Krzemień 

 s. 83

Stacja Naukowa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Łazach k. Bochni

Pełny tekst w języku polskim (459 KB)

Danuta Dobak, Witold Lenart 

 s. 89

Mazowiecki Ośrodek Geograficzny Uniwersytetu Warszawskiego w Murzynowie

Pełny tekst w języku polskim (337 KB)

Jerzy Pereyma 

 s. 95

Stacja Polarna im. Stanisława Baranowskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na Spitsbergenie

Pełny tekst w języku polskim (206 KB)

Ireneusz Sobota, Marek Grześ 

 s. 97

Stacja Polarna Kaffioyra Zakładu Kriologii i Badań Polarnych Instytutu Geografii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie

Pełny tekst w języku polskim (264 KB)

Józef Szpikowski, Andrzej Kostrzewski 

 s. 103

Stacja Geoekologiczna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Storkowie

Pełny tekst w języku polskim (382 KB)

Marek Błaś, Krzysztof Migała 

 s. 111

Karkonoska Stacja Meteorologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego na Szrenicy

Pełny tekst w języku polskim (235 KB)

Witlod Bochenek, Eugeniusz Gil 

 s. 113

Stacja Naukowo-Badawcza "Szymbark" Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Szymbarku

Pełny tekst w języku polskim (327 KB)

Sebastian Sikora, Krzysztof Migała 

 s. 119

Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu

Pełny tekst w języku polskim (335 KB)

© IGiGP UJ "2019"