[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Monografie regionalne"

Inne wydawnictwa z 2006 roku

Czarnohora. Przyroda i człowiek

Czarnohora. Przyroda i człowiek

Troll M. (red.), 2006, Czarnohora. Przyroda i człowiek, IGiGP UJ, Kraków.

Język publikacji: polski

Cena: 36.75 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (24.47 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Przedmowa  ....7

Podziękowania  ....13

CZĘŚĆ I 

Bartosz Rogoziński, Michał Krobicki  Budowa geologiczna wschodnich stoków masywu Pietrosa w Czarnohorze (Karpaty Ukraińskie) ....17

Piotr Kłapyta  Rzeźba południowych stoków Czarnohory (Karpaty Ukraińskie) pomiędzy Howerlą a Turkułem ....27

Andrzej Kotarba  Termiczne zróżnicowanie topoklimatu wschodniej części Czarnohory (Karpaty Ukraińskie) w sezonie letnim 2004 roku, na przykładzie doliny górnego Prutu ....47

Anna Pająk  Źródła połonin zachodniej Czarnohory (Karpaty Ukraińskie) -- rozmieszczenie i zróżnicowanie parametrów fizyczno-chemicznych ....63

Jan Bodziarczyk, Paweł Markewycz, Marta Nitoń, Maksymilian Ramut  Struktura górnoreglowego boru świerkowego w masywie Pietrosa w Czarnohorze (Karpaty Ukraińskie) ....81

Katarzyna Sobiech, Sylwia Błażej  Radionuklidy 137Cs i 40K w środowisku przyrodniczym Czarnohory (Karpaty Ukraińskie) ....97

Mateusz Troll, Izabela Sitko  Pasterstwo w zachodniej Czarnohorze (Karpaty Ukraińskie) w ujęciu przestrzenno-czasowym ....111

Justyna Cząstka  Muzyka Huculszczyzny (Karpaty Ukraińskie) w świetle materiałów źródłowych i badań własnych ....141

Wojciech Krukar  Nazewnictwo terenowe Czarnohory (Karpaty Ukraińskie) ....157

Łukasz Quirini-Popławski  Zarys historii zagospodarowania turystycznego Czarnohory w Karpatach Ukraińskich (ze szczególnym uwzględnieniem roli Towarzystwa Tatrzańskiego/Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego) ....185

CZĘŚĆ II 

Mateusz Troll  O obozach naukowych "Czarnohora 2003-2004" i ich wynikach ....205

Izabela Sitko  Kalendarium obozów naukowych "Czarnohora 2003-2004" ....209

Mateusz Troll  W Czarnohorskiej Stacji Geograficznej ....215

Andrzej Głuszek  Na Pożyżewskiej ....219

Mateusz Troll  Kartoglebiarkowo ....223

Mateusz Troll  W sowieckiej Czarnohorze ....227

Bożena Rykel  Nasi po raz pierwszy ....230

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional