Ostatnia aktualizacja: 2019-06-24

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Para wodna w troposferze nad Europą

Para wodna w troposferze nad Europą

Wypych A., 2018, Para wodna w troposferze nad Europą, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-42-8

Język publikacji: polski

Cena: 30.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

1. Wstęp  ....7

  1.1. Rola pary wodnej w atmosferze ....8

  1.1.1. Znaczenie pary wodnej w cyklu hydrologicznym ....9

  1.1.2. Para wodna w systemach cyrkulacyjnych ....10

  1.1.3. Udział pary wodnej w bilansie radiacyjnym i energetycznym ....11

  1.1.4. Wpływ zawartości pary wodnej na zmienność klimatu ....11

  1.2. Terminologia ....13

  1.3. Źródła danych i informacji o zawartości pary wodnej w atmosferze ....15

  1.3.1. Pomiary zawartości pary wodnej w powietrzu ....15

  1.3.2. Tematyka opracowań dotyczących zawartości pary wodnej w powietrzu ....20

  1.4. Cel pracy ....23

2. Materiały źródłowe i metody opracowania  ....27

  2.1. Dane higryczne i cyrkulacyjne ....29

  2.2. Tok i metody pracy ....31

  2.2.1. Zróżnicowanie czasowe i przestrzenne ....31

  2.2.2. Regiony higryczne ....34

  2.2.3. Wzorce cyrkulacji i typy adwekcji ....36

  2.2.4. Intensywność transportu pary wodnej ....38

3. Zróżnicowanie czasowe i przestrzenne zawartości pary wodnej w troposferze  ....41

  3.1. Sezonowa zmienność rozkładu przestrzennego zawartości pary wodnej w powietrzu ....41

  3.2. Struktura pionowa wilgotności powietrza ....62

  3.2.1. Typy profili pionowych wilgotności właściwej ....69

  3.2.2. Występowanie inwersji higrycznych ....84

4. Regiony higryczne Europy  ....91

  Region 1 - południowy atlantycki ....95

  Region 2 - śródziemnomorski ....96

  Region 3 - umiarkowany kontynentalny południowy ....97

  Region 4 - umiarkowany kontynentalny północny ....99

  Region 5 - umiarkowany atlantycki ....100

  Region 6 - arktyczny ....100

5. Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na kształtowanie i modyfikację warunków wilgotnościowych  ....105

  5.1. Zmienność warunków cyrkulacyjnych ....107

  5.2. Cyrkulacja atmosferyczna a wilgotność powietrza w troposferze nad Europą w ujęciu sezonowym ....113

  5.3. Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu procesów hydrometeorologicznych ....162

6. Podsumowanie i wnioski końcowe  ....165

Spis rycin  ....169

Spis tabel  ....175

Literatura  ....177

Summary  ....197

Od Autorki  ....201

© IGiGP UJ "2019"