[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2008 roku

Contemporary evolution of the natural environment of the region between Antiatlas and Sahara (Morocco)

Contemporary evolution of the natural environment of the region between Antiatlas and Sahara (Morocco)

Skiba S., Krzemień K. (red.), 2008, Contemporary evolution of the natural environment of the region between Antiatlas and Sahara (Morocco), Prace Geograficzne, z. 118.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: angielski

Cena: 36.75 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Stefan Skiba, Kazimierz Krzemień 

 s. 7

Prefacje

Pełny tekst w języku angielskim (18 KB)

Abdellah Laouina 

 s. 9-10

Morphostructural and geomorphological outline of Morocco

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (71 KB)

Abdellah Laouina, Miloud Chaker, Rachida Nafaa, Antonio Ferreira, Simone Van Dijck 

 s. 15-22

Recent erosion measurements in Morocco

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (60 KB)

Maciej Dłużewski, Kazimierz Krzemień 

 s. 23-36

Physical geography of the Coude du Dra region

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (326 KB)

Stefan Skiba 

 s. 37-42

Soils of the southern part of Morocco

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (68 KB)

Stefan Skiba, Michał Skiba 

 s. 43-50

Properties of the desert soils of the Mhamid area

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (194 KB)

Maciej Dłużewski 

 s. 51-64

Reasons for development of the dune fields in the Coude du Dra region

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (778 KB)

Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Maciej Dłużewski, Lidia Dubis, Barbara Woronko 

 s. 65-78

Extorted forms of aeolian accumulation in the Coude du Dra region

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (1017 KB)

Andrzej Barczuk, Maciej Dłużewski 

 s. 79-92

The source of the Aeolian sediments in the Coude du Dra region

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (1.5 MB)

Barbara Woronko 

 s. 93-102

Surface features of sand grains from the Coude du Dra region (Morocco)

Summary: The analysis of grain surface character, especially of quartz grains, allows to obtain precious information on environmental conditions which shaped the grains and thus can inform about the sediment source. Results of such an analysis performed on grains from the dunes of the Coude du Dra erg showed that the grains underwent heavy chemical weathering processes such as dissolution and re-precipitation of silica on the grain surfaces. This is inferred from intensive crusting of the grains. Only limited amount of the grains exhibits effects of aeolian abrasion. Majority of the grains is angular or sub-angular and only few grains are well or very well rounded. This shows that the sediment was not transported for a long distance and the sediment source for this growing erg is local. Only very few grains which are very well rounded can represent another sediment source.

Słowa kluczowe (w języku angielskim): dune sediments, grain surface character, surface crusting.

Prace Geograficzne, 2008, z. 118, s. 93-102.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst w języku angielskim (259 KB)

Bogdana Izmaiłow, Kazimierz Krzemień 

 s. 103-118

The geomorphological role of episodic rivers based on the example of the Oueds el Mut and el Feija (AntiAtlas Mountains, Morocco)

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (272 KB)

Andrzej Barczuk, Maciej Dłużewski, Lidia Dubis 

 s. 119-134

Natural and anthropogenic factors of the development of Erg Chebbi

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (644 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional