[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 1995 roku

Zeszyt wielotematyczny

Zeszyt wielotematyczny

Jackowski A. (red.), 1995, Zeszyt wielotematyczny, Peregrinus Cracoviensis, z.1.

Nakład wyczerpany.

Język publikacji: polski

Spis treści

 

 s. 5

Od Redakcji

Pełny tekst w języku polskim (16 KB)

Ludwik Kaszowski 

 s. 7-9

Słowo wstępne

Pełny tekst w języku polskim (26 KB)

Antoni Jackowski 

 s. 11-15

"Peregrinus...Mundialis?... Polonus?... Cracoviensis?..."

Pełny tekst w języku polskim (37 KB)

Marian Kanior OSB 

 s. 19-32

Monastycyzm chrześcijański, geneza, formy, cel

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (77 KB)

ks. Józef Makselon 

 s. 33-44

Psychospołeczne aspekty pielgrzymowania do Rzymu

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (150 KB)

Zachariasz S.Jabłoński OSPPE 

 s. 45-65

Przemiany w ruchu pielgrzymkowym na Jasną Górę w okresie II Rzeczypospolitej (1918-1939)

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (104 KB)

Danuta Ptaszycka-Jackowska 

 s. 67-84

"Szlak ikon" w Euroregionie Karpackim (zarys koncepcji)

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (116 KB)

Symeon Józef Barcik OFMConv. 

 s. 85-97

Kalwaria Pacławska - obrządek łaciński i greckokatolicki

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (67 KB)

Róża Godula 

 s. 99-115

"Memento homo mori". Rytuał pasyjny Bractwa "Dobrejn Śmierci" przy kościele OO. Franciszkanów w Krakowie

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (75 KB)

Tomasz Węcławowicz 

 s. 117-136

Droga pielgrzymki drogą zbawienia. Mikołaja Wierzynka żal za grzechy na Kościele Mariackim przedstawiony

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (80 KB)

Wojciech Mruk 

 s. 139-146

Drogi z Europy do Ziemi Świętej ukazane w XIV-wiecznej relacji Johna Mandeville'a

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (50 KB)

Renata Janiec 

 s. 147-152

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach jako obiekt kultu religijnego

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (52 KB)

Izabela Sołjan 

 s. 153-164

Koronowane wizerunki maryjne w Karpatach Polskich

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (80 KB)

Alicja Marciniak 

 s. 165-170

Wiktorówki - miejsce kultu maryjnego

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (58 KB)

Jerzy Groch 

 s. 171-178

Athos - świat mnichów

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (59 KB)

Bożena Gierek 

 s. 179-184

Ośrodki kultu religijnego Celtów

Worship Centres of Celts

Summary: The Celts belong to peoples, which considerably influenced the history of Europe. The development of their culture and its influence on Europe, and even on Asia and Africa, was observed between 600 and 15 B.C., but the process of the socalled 'celtisation' was also felt during first centuries A.C. The system of Celtic worship was neither homogenous, nor closed: one should say 'Celt religions', not 'religion'. This system evolued due to the civilization development and was shaped by other religions influences. Remnants of the well-preserved centres of Celtic worship are still seen in many regions of Europe, also Poland. In spite of the desintegrations of the 'Celtic World', a continuity of Celtic culture persisted. Nowadays some 2 million people still use Celtic languages (Ireland, Scotland, Wales and Bretony).

Peregrinus Cracoviensis, 1995, z.1, s. 179-184.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Pełny tekst w języku polskim (47 KB)

Elżbieta Bilska 

 s. 187-191

Kronika Zakładu Geografii Religii

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional