[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 1995 roku

Zeszyt wielotematyczny

Zeszyt wielotematyczny

Jackowski A. (red.), 1995, Zeszyt wielotematyczny, Peregrinus Cracoviensis, z.1.

Nakład wyczerpany.

Język publikacji: polski

Spis treści

 

 s. 5

Od Redakcji

Pełny tekst w języku polskim (16 KB)

Ludwik Kaszowski 

 s. 7-9

Słowo wstępne

Pełny tekst w języku polskim (26 KB)

Antoni Jackowski 

 s. 11-15

"Peregrinus...Mundialis?... Polonus?... Cracoviensis?..."

Pełny tekst w języku polskim (37 KB)

Marian Kanior OSB 

 s. 19-32

Monastycyzm chrześcijański, geneza, formy, cel

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (77 KB)

ks. Józef Makselon 

 s. 33-44

Psychospołeczne aspekty pielgrzymowania do Rzymu

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (150 KB)

Zachariasz S.Jabłoński OSPPE 

 s. 45-65

Przemiany w ruchu pielgrzymkowym na Jasną Górę w okresie II Rzeczypospolitej (1918-1939)

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (104 KB)

Danuta Ptaszycka-Jackowska 

 s. 67-84

"Szlak ikon" w Euroregionie Karpackim (zarys koncepcji)

"Icon Route" in the Carpathian Euroregion (An Outline of a Concept)

Summary: On the base of actual trends, both of the domestic and international tourism and a valuation of the tourist resources of Sanok and its region, the author treats a signi-ficant icon collection as the main factor of the tourist development of the city. To give to it an upper rank and a wider scope, the icons should be presented not only in the museum but also in situ, along the suggested 'Icon Route', connected with the collection and consisted of the existing churches of the Greek-Catholic rite. The 'Route' was traced in three scales - local, regional and international ones. The international variants are based on a fact, that the old churches of this type are found also in Slovakia and Ukraine, in the regions similar to that of Sanok and being fragments of the Carpathian Euroregion, declared in 1992. 'The Icon Route' can therefore become the element of the Euroregion structure and be a considerable axis of its tourist development. Moreover, as the 'Route' passes through the areas of traditional contacts and mixing of cultures, connected with the Latin Church and the Eastern Church, where dramatic events occured during the last World War and after, it can get the rank of the European Cultural Route. The concept of the 'Icon Route' appeared during searching for future orientations of the tourist development of the City of Sanok (D. Ptaszycka-Jackowska, 1994). His connected with other European cultural routes. Basic premises of this concept are: a necessity of the finding of main factor of the tourist development in Sanok and an existence in this city (in the local Historic Museum) of a magnificent icon collection, consisted of some 700 pieces, made between the 14th and the 19th c.

Peregrinus Cracoviensis, 1995, z.1, s. 67-84.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Pełny tekst w języku polskim (116 KB)

Symeon Józef Barcik OFMConv. 

 s. 85-97

Kalwaria Pacławska - obrządek łaciński i greckokatolicki

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (67 KB)

Róża Godula 

 s. 99-115

"Memento homo mori". Rytuał pasyjny Bractwa "Dobrejn Śmierci" przy kościele OO. Franciszkanów w Krakowie

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (75 KB)

Tomasz Węcławowicz 

 s. 117-136

Droga pielgrzymki drogą zbawienia. Mikołaja Wierzynka żal za grzechy na Kościele Mariackim przedstawiony

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (80 KB)

Wojciech Mruk 

 s. 139-146

Drogi z Europy do Ziemi Świętej ukazane w XIV-wiecznej relacji Johna Mandeville'a

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (50 KB)

Renata Janiec 

 s. 147-152

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach jako obiekt kultu religijnego

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (52 KB)

Izabela Sołjan 

 s. 153-164

Koronowane wizerunki maryjne w Karpatach Polskich

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (80 KB)

Alicja Marciniak 

 s. 165-170

Wiktorówki - miejsce kultu maryjnego

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (58 KB)

Jerzy Groch 

 s. 171-178

Athos - świat mnichów

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (59 KB)

Bożena Gierek 

 s. 179-184

Ośrodki kultu religijnego Celtów

\"textSummary Pełny tekst w języku polskim (47 KB)

Elżbieta Bilska 

 s. 187-191

Kronika Zakładu Geografii Religii

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional