[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2000 roku

Studies in physical geography

Studies in physical geography

Obrębska-Starkel B. (red.), 2000, Studies in physical geography, Prace Geograficzne, z. 105.

ISBN 83-88424-01-7

Język publikacji: angielski

Cena: 25.20 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Anita Bokwa, Danuta Limanówka 

 s. 9-18

Weather observations carried by Michał of Wiślica in Cracow in the years 1527-1551

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (510 KB)

Robert Twardosz 

 s. 19-72

The long term variability of the daily precipitation in Cracow in relation to synoptic situations

\"textZarys treści Pełny tekst w języku angielskim (3.6 MB)

Zuzanna Bielec 

 s. 73-84

Daily course and synoptic characterisation of thunderstorms in Cracow in the period 1896-1995

\"textZarys treści Pełny tekst w języku angielskim (295 KB)

Dorota Matuszko 

 s. 85-110

Frequency of occurrence of particular cloud genera at noon and during certain synoptic situations in Cracow

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (2.2 MB)

Katarzyna Piotrowicz 

 s. 111-124

The differentiation of thermal seasons in Cracow

\"textZarys treści Pełny tekst w języku angielskim (522 KB)

Adam Michniewski 

 s. 125-136

The comparison of the minimum temperature values in Cracow at the Botanical Garden and Balice Airport stations for the period 1966-1995

\"textZarys treści Pełny tekst w języku angielskim (430 KB)

Leszek Kowanetz 

 s. 137-164

On the method of determining the climatic water balance in mountainous areas, with an example from the Polish Carpathians

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (413 KB)

Janina Trepińska, Leszek Kowanetz 

 s. 165-182

Dependence of wind direction and speed on the orography in the western part of the Beskidy Mountains

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (734 KB)

Rafał Bąkowski 

 s. 183-192

Mountain and valley wind system and 'Liptów winds' in the Sucha Woda Valley in the Polish Tatra Mountains

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (130 KB)

Janina Trepińska, Rafał Bąkowski 

 s. 193-202

The case of the foehn wind in Zakopane and Cracow from November 6-9, 1997

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (452 KB)

Tadeusz Sarna 

 s. 203-210

Characterization of snow conditions in Zakopane and the designation of favourable periods for cross country and downhill skiing

\"textZarys treści Pełny tekst w języku angielskim (425 KB)

Jarosław Balon 

 s. 211-234

Physico-geographic vertical zones in the Polish Tatra Mts

\"textZarys treści Pełny tekst w języku angielskim (1.6 MB)

Krystyna German 

 s. 235-256

Functioning of flysch geosystems in a vicinity of Żegocina under extreme precipitation-flood conditions of 9 july 1997

\"textZarys treści Pełny tekst w języku angielskim (401 KB)

Wojciech Maciejowski 

 s. 257-286

Changes in water conditions in the Racławka and Szklarka drainage basins in 1933-1998

\"textZarys treści Pełny tekst w języku angielskim (1.7 MB)

Marek Strojny 

 s. 287-298

Analysis of functioning of selected catenas at the margin of Pogórze Wielickie upland

\"textZarys treści Pełny tekst w języku angielskim (189 KB)

Krzysztof Sobiecki 

 s. 299-320

The form of valley floors in the upper Wisłoka basin

\"textZarys treści Pełny tekst w języku angielskim (1.4 MB)

Vytautas Dvareckas 

 s. 321-328

Development of river valleys in Lithuania

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (286 KB)

Jolanta Święchowicz 

 s. 329-346

Rainfall conditions for soil wash occurrence on the slope in Łazy (Carpathian Foothills)

Opadowe uwarunkowania wystąpienia spłukiwania na stoku eksperymentalnym w rejonie Łazów (Pogórze Wielickie)

Zarys treści: W artykule przedstawiono opadowe uwarunkowania wystąpienia spłukiwania na stoku eksperymentalnym w pogórskiej zlewni Starej Rzeki. Badania przeprowadzono w katenie stokowej na 6 stanowiskach pomiarowych. Analiza uwzględnia zróżnicowanie ilości transportowanego materiału na poszczególnych stanowiskach podczas pojedynczych zdarzeń spłukiwania w zależności od właściwości opadu.

Słowa kluczowe: spłukiwanie, wartości progowe, Pogórze Wielickie.

Prace Geograficzne, 2000, z. 105, s. 329-346.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 83-88424-01-7

Pełny tekst w języku angielskim (812 KB)

Anna Michno 

 s. 347-368

Impact of the neolitic settlement on the ground relief in the Małoszówka catchment basin

\"textZarys treści Pełny tekst w języku angielskim (481 KB)

Elżbieta Gorczyca 

 s. 369-390

Impact of tourism on the high-mountain relief. Case of the Czerwone Wierchy Massif and Regle Zakopiańskie in the Western Tatras, Poland

\"textZarys treści Pełny tekst w języku angielskim (851 KB)

Marek Drewnik 

 s. 391-402

Ectohumus horizons and the rate of organic matter decomposition in The Carpathian soils

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (912 KB)

Rafał Szmuc 

 s. 403-412

Geomorphological and hydrological conditions of the genesis of mountain Mollic Gleysols (on the example of the Western Bieszczady Mts)

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (1.2 MB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional