[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

Systemy Informacji Geograficznej

2016

Okładka1. Kozak J., Kaim D. (red.), 2016, FORECOM: Podręcznik użytkownika, IGiGP UJ, Kraków.

 

2009

Okładka1. Kozak J., Luc M. (red.), 2009 , Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 20., PTFiT, KG PAN, PTiP, PTG, SKP, KG PAU, IGiGP UJ.

Okładka2. Kozak J., Luc M. (red.), 2009, Geograf u progu ery kosmicznej, IGiGP UJ, Kraków.

 

2004

Okładka1. Jezioro P., Kozak J., 2004, Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej - ćwiczenia, IGiGP UJ, Kraków.

 

1997

nul1. Widacki W. , 1997, Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej, IGUJ, Kraków, ss. 96.

 

1996

nul1. Kozak J., 1996, Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej - ćwiczenia, IGUJ, Kraków, ss. 96.

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional