Ostatnia aktualizacja: 2019-06-24

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

Gospodarka przestrzenna

2016

Okładka1. Kozak J., Michno A., Szablowska-Midor A., Trzepacz P., Wasak K. (red.), 2016, Nowe koncepcje studiów w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej, IGiGP UJ, Kraków.

© IGiGP UJ "2019"