[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pomoc materialna

Zapomoga


  Next >>

Stypendium socjalne i akademik

Osoby ubiegające się o stypendium socjalne jak również o akademik powinny wypełnić oświadczenie o dochodach i stosowny wniosek elektronicznie w USOSweb, wydrukować obydwa dokumenty, podpisać w miejscach dla studentów i wraz z dokumentacją złożyć w Dziekanacie pok.1.09 ul.Gronostajowa 3A, 1 piętro. Terminy będą podane na USOS-web i w ogłoszeniach na stronie Geografii. Po wyznaczonym terminie następuje blokada wniosków. Informacje dotyczące dokumentów, które powinny znaleźć się we wniosku są zawarte w Zarządzeniu nr 105 Rektora UJ z 16.10.2017 r.

  Next >>


(-1-) (2)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-07-12

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional