[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

2019-01-10

Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego – ćw. 18.01.19

Szanowni Państwo,  
na ćwiczenia w piątek 18.01.19 korzystając z następujących źródeł danych:  
*Mapa korytarzy ekologicznych (IBS PAN, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot)  
*Geoserwis GDOŚ  
*Ortofotomapa i mapy topograficzne (Geoportal)  
proszę przygotować wypowiedź (na podstawie danych) na temat spójności sieci ekologicznej na obszarze Państwa gminy (ze szczególnym uwzględnieniem brakujących powiązań, luk w sieci) na tle sieci obszarów chronionych oraz barier i miejsc konfliktowych (przewężenia i przecięcia korytarzy).  
Z serdecznymi pozdrowieniami,  
Agnieszka Nowak

dr Agnieszka Nowak

Kierunek e-GEO (II stopnia)

2019-01-10

1. Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego – ćw. 18.01.19


Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (5)

1. Rejestracja na przedmioty w Studium Pedagogicznym II semestr

2. Dyżury Dyrektora ds. studenckich w styczniu

3. Godziny otwarcia Dziekanatu - kierunek Geografia 21-25 stycznia

Więcej >>>

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (11)

1. Metody badań geografii turyzmu - wyniki egzamin

2. R. Pawlusiński - nieobecność do 25 stycznia 2019 r.

3. Egzamin Podstawy geografii człowieka 28 stycznia 2019

Więcej >>>

Studia doktoranckie (1)

1. Odwołany dyżur dziekanatu w dniach 24 i 25 stycznia br.

Ogłoszenia o konsultacjach (10)

1. Konsultacje I. Sołjan 25 stycznia

2. Dr Jakub Taczanowski - zmiana godzin konsultacji w środę 23 stycznia b.r.

3. Konsultacje - A.Cygankiewicz

Więcej >>>

Inne (1)

1. Śniadania u Geografów: spotkanie z himalaistą Leszkiem Cichym

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional