STRONA GŁÓWNA
Extranet
Publishing
Announcements

Announcement - not only for students

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (16)

1. Geografia turystyczna świata - wyniki egzaminu

2. Geografia Europy Północnej - egzamin

3. Projekt specjalizacyjny FiKŚP - ćwiczenia terenowe

4. Egzamin Geografia Przemysłu i komunikacji

5. Wyjazd na wiercenia

6. Pilotaż i przewodnictwo - wyjazd terenowy do jaskini

7. Egzamin - Chmury....

8. Egzamin - Beskid Makowski

9. Egzamin: Obszary metropolitalne i procesy metropolizacji

10. Ćwiczenia terenowe "Obszary metropolitalne i procesy metropolizacji" - zaliczenie

11. Egzaminy: Groźne zjawiska i zdarzenia metorologiczne oraz Klimat-Biosfera-Czlowiek

12. Ćwiczenia terenowe: kształtowanie przestrzeni obszarów zurbanizowanych - rozpoczęcie zajęć

13. Ćwiczenia terenowe z geomorfologii

14. Formy turystyki - I termin egzaminu

15. EGZAMIN z Geografii rolnictwa

16. konsultacje A. Bokwy w okresie 27.05-28.06.2019

Dostęp do ogłoszeń jest możliwy także za pośrednictwem aplikacji GEO.UJ na telefony z sytemem Android

© IGiGP UJ "2019"