STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

Studia doktoranckie

2019-06-12

1. Sprawozdanie z wykonania obowiązków doktoranta za rok akademicki 2018/19 - WAŻNE
mgr Elżbieta Krąż

2. Podania o przedłużenie roku studiów - WAŻNE
mgr Elżbieta Krąż

2019-06-24

3. UWAGA - przedłużenie terminu składania Sprawozdań do dnia 5 lipca br.
mgr Elżbieta Krąż

2019-06-22

4. Szkolenie bhp studentów i doktorantów w terminie sesji poprawkowej.
mgr Elżbieta Krąż

2019-06-13

5. Nabór wniosków na zadania służące rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich
mgr Elżbieta Krąż

2019-06-12

6. Opóźnienia w wypłacie stypendiów dla doktorantów - wyjaśnienie
mgr Elżbieta Krąż


© IGiGP UJ "2019"