[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Aktualności

Wyróżnienie pracy dyplomowej naszego absolwenta Piotra Góry w konkursie NIAiU

Miło nam poinformować, że Piotr Góra, tegoroczny absolwent kierunku e-gospodarka przestrzenna otrzymał pierwsze wyróżnienie w konkursie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Przestrzeń wspólna jest wartością - Nagroda NIAiU dla najlepszych prac magisterskich za pracę pt. Tymczasowe zagospodarowanie przestrzeni w mieście. Jury konkursu wyróżniło Piotra Górę za podjęcie rzadko badanego, oryginalnego tematu: tymczasowego zagospodarowania i użytkowania pustki w mieście. Omawiane w pracy koncepcje teoretyczne posłużyły autorowi do konkretnych analiz na przykładzie wybranych obiektów z terenu Krakowa. Autor podjął też próbę praktycznej weryfikacji swoich badań, poprzez sformułowanie rekomendacji dotyczących możliwości wykorzystania inicjatyw tymczasowych w procesach zagospodarowania przestrzeni wspólnych.
więcej informacji:
http://niaiu.pl/2018/12/laureaci-konkursu-przestrzen-wspolna-jest-wartoscia-nagroda-niaiu-dla-najlepszych-prac-magisterskich/

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-01-10

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional