Ostatnia aktualizacja: 2019-01-10

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Licencja LAStools

Program LAStools dla IGiGP UJ

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ posiada licencję na oprogramowanie z LAStools w ramach, której dostępne są następujące produkty:

lasgrid + lascanopy

lasground + lasground_new

lasheight + lastrack

lasclassify

lasboundary

lasclip

lasthin + lasnoise

las2dem

las2tin

las2iso

lastool + lasview

lassort

lasduplicate

lascontrol

lascolor + lascopy

blast2dem + blast2iso

lastile

lasplanes

shp2las + las2shp

lassplit

lasoverlap + lasoverage

Licencja jest dostępna dla pracowników, doktorantów i studentów IGiGP UJ, i może być wykorzystywana do celów naukowych i dydaktycznych natomiast nie może być używana komercyjnie oraz nie może być przekazywana osobom trzecim i wykorzystywana do pracy poza Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Pracownicy, doktoranci oraz studenci, zainteresowani uzyskaniem dostępu do oprogramowania, proszeni są o kontakt z administratorem licencji LAStools dla IGiGP UJ, mgr Bartoszem Załuskim (bartosz.zaluski@uj.edu.pl).

Więcej informacji na temat oprogramowania można znaleźć na stronie rapidlasso.com/LAStools.

© IGiGP UJ "2019"