[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Kształcenie pedagogiczne

Kształcenie pedagogiczne

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSzW z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przygotowanie pedagogiczne uzyskuje osoba, która pomyślnie zrealizowała blok zajęć psychologiczno - pedagogicznych oraz dydaktycznych, jak również zaliczyła praktykę pedagogiczną.

Szczegółowe informacje wraz z wymiarem godzin do realizacji, warunkami i sposobem zapisu na kursy znajdują się na stronach Dydaktyki geografii oraz Studium Pedagogicznego

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2012-05-28

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional