Ostatnia aktualizacja: 2019-04-17

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Zaklady i pracownie, zespoly badawcze

Laboratorium Hydrologiczno-Chemiczne

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Kierownik:
dr hab. Mirosław Żelazny

Pracownicy:
mgr Łukasz Jelonkiewicz

© IGiGP UJ "2019"