Ostatnia aktualizacja: 2019-04-17

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Zaklady i pracownie, zespoly badawcze

Zbiory Kartograficzne

30-387 Kraków, ul Gronostajowa 7

http://geo.uj.edu.pl/struktura/zbiory-kartograficzne

Kierownik:
dr Mateusz Troll

© IGiGP UJ "2019"