Ostatnia aktualizacja: 2019-04-17

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Zaklady i pracownie, zespoly badawcze

Pracownia Wydawnicza

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Kierownik:
mgr Małgorzata Ciemborowicz

Pracownicy:
mgr Alicja Marciniak-Nowak

© IGiGP UJ "2019"