Ostatnia aktualizacja: 2019-04-17

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Zaklady i pracownie, zespoly badawcze

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

http://www.gis.geo.uj.edu.pl

Kierownik:
prof. dr hab. Jacek Kozak

Pracownicy:
dr Dominik Kaim
dr inż. Natalia Kolecka
dr hab. Małgorzata Luc
dr Krzysztof Ostafin
mgr Aneta Szablowska-Midor
mgr Anna Szukalska
dr Mateusz Troll
dr Piotr Trzepacz
mgr Bartosz Załuski

Doktoranci:
mgr inż. Łukasz Beluch
mgr inż. Monika Dobosz
mgr Agnieszka Gajda
mgr Ewa Grabska
mgr Barbara Jaśkowiec
mgr Mateusz Maślanka
mgr Marcin Szwagrzyk
mgr Anna Wójtowicz-Nowakowska
mgr Dominik Zwiech

© IGiGP UJ "2019"