[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Zaklady i pracownie, zespoly badawcze

Zakład Rozwoju Regionalnego

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

http://www.zrr.edu.pl

Kierownik:
prof. dr hab. Boleslaw Domański

Pracownicy:
dr Anna Avdiushchenko
dr Jarosław Działek
dr Robert Guzik
dr hab. Krzysztof Gwosdz
dr Arkadiusz Kocaj
dr Lidia Luchter
dr hab. Grzegorz Micek
dr hab. Monika Murzyn-Kupisz
dr hab. Michał Paszkowski

Doktoranci:
mgr Karolina Anielska
mgr Marek Ciechowski
mgr Patryk Dunal
mgr Łukasz Fiedeń
mgr Tomasz Kwiatkowski
mgr Karolina Listwan-Franczak
mgr Wojciech Łachowski
mgr Magdalena Miśkowiec
mgr Łukasz Sykała
mgr Agnieszka Świgost
mgr Agata Warchalska-Troll

Pracownicy emerytowani:
prof. dr hab. Bronisław Kortus
dr Lidia Luchter
dr hab. Michał Paszkowski

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-01-30

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional