Ostatnia aktualizacja: 2019-04-17

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Zaklady i pracownie, zespoly badawcze

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

http://www.klimat.geo.uj.edu.pl

Kierownik:
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

Pracownicy:
dr hab. Anita Bokwa, prof. UJ
dr Leszek Kowanetz
dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ
mgr Piotr Pieczara
dr hab. Katarzyna Piotrowicz, prof. UJ
dr hab. Robert Twardosz, prof. UJ
mgr Sebastian Wypych
dr hab. Agnieszka Wypych, prof. UJ
mgr Jacek Zając

Doktoranci:
mgr Daniel Celiński-Mysław
mgr Dominika Ciaranek
mgr Michał Ciszewski
mgr Izabela Guzik
mgr Monika Hajto
mgr Bożena Hanak
mgr Marek Kosowski
mgr Angelika Palarz
mgr Sebastian Pełech
mgr Szymon Poręba
mgr Oskar Sękowski
mgr Magdalena Skrzyńska
mgr Agnieszka Sulikowska
mgr Sławomir Szot
mgr Anna Woźniak

Pracownicy emerytowani:
prof. dr hab. Janina Trepińska

© IGiGP UJ "2019"