[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Zaklady i pracownie, zespoly badawcze

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

http://www.geo.uj.edu.pl/turystyka/

Kierownik:
dr hab. Mirosław Mika

Pracownicy:
dr Joanna Hibner
dr Magdalena Kubal-Czerwińska
prof. dr hab. Włodzimierz Kurek
dr Robert Pawlusiński
dr Aneta Pawłowska-Legwand

Doktoranci:
mgr Irina Blazhevich
mgr Dominika Borowiec
mgr Paweł Krzemień
mgr Wojciech Kurda
mgr Łukasz Matoga
mgr Marcin Popiel
mgr Elżbieta Stach
mgr Andrzej Śmiały

Pracownicy emerytowani:
prof. dr hab. Włodzimierz Kurek
prof. dr hab. Danuta Ptaszycka-Jackowska

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-01-30

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional