Ostatnia aktualizacja: 2019-04-17

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Zaklady i pracownie, zespoly badawcze

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

http://denali.geo.uj.edu.pl/turystyka/

Kierownik:
dr hab. Mirosław Mika

Pracownicy:
dr Joanna Hibner
dr Magdalena Kubal-Czerwińska
prof. dr hab. Włodzimierz Kurek
dr Robert Pawlusiński
dr Aneta Pawłowska-Legwand

Doktoranci:
mgr Irina Blazhevich
mgr Dominika Borowiec
mgr Paweł Krzemień
mgr Wojciech Kurda
mgr Łukasz Matoga
mgr Marcin Popiel
mgr Elżbieta Stach
mgr Andrzej Śmiały

Pracownicy emerytowani:
prof. dr hab. Włodzimierz Kurek
prof. dr hab. Danuta Ptaszycka-Jackowska

© IGiGP UJ "2019"