[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Zaklady i pracownie, zespoly badawcze

Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

http://www.gleby.geo.uj.edu.pl

Kierownik:
dr hab. Marek Drewnik

Pracownicy:
dr Andrzej Kacprzak
dr Łukasz Musielok
dr hab. Wojciech Szymański

Doktoranci:
mgr Magdalena Gus
mgr Mateusz Stolarczyk
mgr Anna Zielonka

Pracownicy emerytowani:
prof. dr hab. Stefan Skiba

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-01-30

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional