[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Zaklady i pracownie, zespoly badawcze

Zakład Geomorfologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

http://www.geom.geo.uj.edu.pl

Kierownik:
prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

Pracownicy:
dr hab. Elżbieta Gorczyca
dr Piotr Kłapyta
dr hab. Anna Michno
dr hab. Jolanta Święchowicz
dr Dominika Wrońska-Wałach

Doktoranci:
mgr Tymoteusz Karcz
mgr Joanna Kozakiewicz
mgr Karolina Maciejczyk
mgr inż. Mateusz Sobucki
mgr Dariusz Strzyżowski
mgr Michał Zatorski

Pracownicy emerytowani:
dr hab. Bogdana Izmaiłow

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-01-30

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional