[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Zaklady i pracownie, zespoly badawcze

Zespół Geografii Religii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Pracownicy:
dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka
dr hab. Izabela Sołjan

Doktoranci:
mgr Bogna Matuszewska-Sulima
mgr Krzysztof Mazur
mgr Maciej Trojnar

Pracownicy emerytowani:
prof. dr hab. Antoni Jackowski

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-01-30

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional