[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Zaklady i pracownie, zespoly badawcze

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

http://www.geo.uj.edu.pl/glor/

Kierownik:
dr hab. Andrzej Zborowski

Pracownicy:
dr Jadwiga Gałka
dr Katarzyna Gorczyca
prof. dr hab. Zygmunt Górka
dr Arkadiusz Kołoś
dr Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk
dr Jakub Taczanowski

Doktoranci:
mgr Paweł Godzina
mgr Anna Hulicka
mgr Bogdan Janik
mgr Tomasz Kaszycki
mgr Diana Konował
mgr Krzysztof Kowalczyk
mgr Sebastian Książkiewicz
mgr Ewelina Kubaśka
mgr Radosław Linkowski
mgr Sylwia Łękawska
mgr Anna Łobodzińska
mgr Agata Łyszczarz
mgr Marcelin Makowski
mgr Joanna Nowak
mgr Monika Panecka-Niepsuj
mgr Anna Płoskoń
mgr Adam Rossmanith
mgr Łukasz Żuraw

Pracownicy emerytowani:
prof. dr hab. Zygmunt Górka
prof. dr hab. Czesław Guzik
prof. dr hab. Adam Jelonek
dr hab. Maria Soja

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-01-30

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional