Ostatnia aktualizacja: 2019-04-17

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Zaklady i pracownie, zespoly badawcze

Zakład Geografii Fizycznej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

http://denali.geo.uj.edu.pl/zgf/

Kierownik:
prof. dr hab. Wiesław Ziaja

Pracownicy:
dr hab. Jarosław Balon, prof. UJ
dr Miłosz Jodłowski
dr Agnieszka Nowak
mgr Marcin Rechciński

Doktoranci:
mgr Anna Cygankiewicz
mgr Michał Jakiel
mgr Natalia Tokarczyk
mgr Edward Wlazło
mgr Tomasz Zając

Pracownicy emerytowani:
prof. dr hab. Krystyna German

© IGiGP UJ "2019"