[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Zaklady i pracownie, zespoly badawcze

Zakład Geografii Fizycznej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

http://www.geo.uj.edu.pl/zgf/

Kierownik:
prof. dr hab. Wiesław Ziaja

Pracownicy:
dr hab. Jarosław Balon
dr Miłosz Jodłowski
dr Agnieszka Nowak
mgr Marcin Rechciński

Doktoranci:
mgr Anna Cygankiewicz
mgr Michał Jakiel
mgr Natalia Tokarczyk
mgr Edward Wlazło
mgr Tomasz Zając

Pracownicy emerytowani:
prof. dr hab. Krystyna German

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-01-30

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional