Ostatnia aktualizacja: 2019-04-17

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Samodzielni pracownicy naukowi

Wszyscy pracownicy
Pracownicy emerytowani
Profesorowie tytularni
Młodsi pracownicy naukowo-dydaktyczni
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
Doktoranci

[B] [D] [G] [K] [L] [M] [P] [R] [S] [Ś] [T] [U] [W] [Z] [Ż]

 

B

dr hab. Jarosław Balon

Zakład Geografii Fizycznej

dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka

Zespół Geografii Religii

dr hab. Anita Bokwa

Zakład Klimatologii

 

D

prof. dr hab. Boleslaw Domański

Zakład Rozwoju Regionalnego

dr hab. Marek Drewnik

Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

 

G

dr hab. Elżbieta Gorczyca

Zakład Geomorfologii

dr hab. Krzysztof Gwosdz

Zakład Rozwoju Regionalnego

 

K

prof. dr hab. Jacek Kozak

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

prof. dr hab. Kazimierz Krzemień

Zakład Geomorfologii

 

L

dr hab. Małgorzata Luc

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

 

M

dr hab. Dorota Matuszko

Zakład Klimatologii

dr hab. Grzegorz Micek

Zakład Rozwoju Regionalnego

dr hab. Anna Michno

Zakład Geomorfologii

dr hab. Mirosław Mika

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

dr hab. Monika Murzyn-Kupisz

Zakład Rozwoju Regionalnego

 

P

dr hab. Katarzyna Piotrowicz

Zakład Klimatologii

prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka

Zakład Hydrologii

 

R

dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca

Zakład Hydrologii

 

S

dr hab. Izabela Sołjan

Zespół Geografii Religii

dr hab. Wojciech Szymański

Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

 

Ś

dr hab. Jolanta Święchowicz

Zakład Geomorfologii

 

T

dr hab. Robert Twardosz

Zakład Klimatologii

 

U

prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

Zakład Klimatologii

 

W

dr hab. Agnieszka Wypych

Zakład Klimatologii

 

Z

dr hab. Andrzej Zborowski

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

prof. dr hab. Wiesław Ziaja

Zakład Geografii Fizycznej

 

Ż

dr hab. Mirosław Żelazny

Zakład Hydrologii

Laboratorium Hydrologiczno-Chemiczne

[B] [D] [G] [K] [L] [M] [P] [R] [S] [Ś] [T] [U] [W] [Z] [Ż]

© IGiGP UJ "2019"