Ostatnia aktualizacja: 2019-07-11

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

dr Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk

Stanowisko: asystent

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.15

Phone +48/12-664-5259

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-07-17.

Konsultacje:
W lipcu i sierpniu 2019 r. zapraszam na konsultacje w środy, w godzinach 10.15-11.15 (pokój 2.15). Inne terminy spotkań możliwe po uzgodnieniu mailowym.

 

Ogłoszenia

2019-05-27: Zaproszenie na warsztat "Włączenie pożytecznego w przyjemne czyli produktywne (naukowo!) wakacje"-3,10 lub 17 czerwca (Inne)

2019-05-17: Ćwiczenia z geografii rolnictwa - zaliczenie (ważne!) (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2019-04-16: Techniki opracowania dokumentów planistycznych - brak zajęć w dniu 29 kwietnia br. (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2019-04-16: Geografia rolnictwa - brak ćwiczeń w dn. 29 kwietnia 2019 r. (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

© IGiGP UJ "2019"