Ostatnia aktualizacja: 2019-05-20

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

dr Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk

Stanowisko: asystent

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.15

Phone +48/12-664-5259

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-05-06.

Konsultacje:
Zapraszam na konsultacje w poniedziałki w godzinach 12.15-13.15, do sali 2.15

 

Ogłoszenia

2019-05-17: Ćwiczenia z geografii rolnictwa - zaliczenie (ważne!) (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2019-04-16: Techniki opracowania dokumentów planistycznych - brak zajęć w dniu 29 kwietnia br. (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2019-04-16: Geografia rolnictwa - brak ćwiczeń w dn. 29 kwietnia 2019 r. (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

© IGiGP UJ "2019"