Ostatnia aktualizacja: 2019-07-11

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

dr Agnieszka Nowak

Stanowisko: asystent

Zakład Geografii Fizycznej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.21

Phone +48/12-664-6308

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-07-04.

Konsultacje:
Z powodu prowadzonych badań terenowych w okresie lipiec-sierpień 2019 konsultacje odbywaj± się po wcze¶niejszym umówieniu drog± mailow±.

 

© IGiGP UJ "2019"