[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

dr Agnieszka Nowak

Stanowisko: asystent

Zakład Geografii Fizycznej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.21

Phone +48/12-664-6308

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
środa: 10:30-11:30
czwartek: 11:30-12:30
pok. 2.21

 

Ogłoszenia

2019-01-10: Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego – ćw. 18.01.19 (Kierunek e-GEO (II stopnia))

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-01-04

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional