[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

mgr Wojciech Łachowski

Stanowisko: doktorant

Zakład Rozwoju Regionalnego

Zespół RS4FOR

 

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Phone +48/12-664-5296

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
środa 15:00-16:00 pokój 3.20
lub inny termin po uzgodnieniu mailowym

 

Zainteresowania badawcze: drony i teledetekcja bliskiego zasięgu w badaniu zmian tkanki miejskiej, wielokryterialne analizy lokalizacji, wykorzystanie niemetrycznych zdjęć naziemnych w szacowaniu zasięgu zjawisk przestrzennych, stosowanie i wdrażanie technologii informacji geograficznej w administracji publicznej

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional