Ostatnia aktualizacja: 2019-06-13

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

mgr Anna Cygankiewicz

Stanowisko: doktorant

Zakład Geografii Fizycznej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.19

Phone +48/12-664-5262

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-01-11.

Konsultacje:
Poniedziałek 9:30-10:30
lub po wcze¶niejszym uzgodnieniu drog± mailow±
(pokój 2.19)

 

Ogłoszenia

2019-05-26: Konsultacje - A.Cygankiewicz (Ogłoszenia o konsultacjach)

2019-05-16: Geoinformatyka - ćwiczenia terenowe (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2019-05-13: Konsultacje - A.Cygankiewicz (Ogłoszenia o konsultacjach)

2019-04-23: Geoekologia - oceny z ćwiczenia (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2019-04-12: Konsultacje - A.Cygankiewicz (Ogłoszenia o konsultacjach)

2019-04-03: Geoekologia - ćwiczenia (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2019-03-29: Geoekologia- ćwiczenia terenowe, wszystkie grupy (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2019-03-17: Konsultacje - A.Cygankiewicz (Ogłoszenia o konsultacjach)

2019-01-28: Geoekologia - oceny z ćwiczenia 1 (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2019-01-26: Konsultacje - A.Cygankiewicz (Ogłoszenia o konsultacjach)

2018-12-19: Geoekologia- ćwiczenia (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

© IGiGP UJ "2019"