[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

dr inż. Katarzyna Staszyńska

Stanowisko: asystent

Zespół RS4FOR

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.20

Phone +48/12-664-5294

KopertaMail

 

Zainteresowania badawcze

Różnorodność gatunkowa i strukturalna lasów górskich, ochrona przyrody w lasach, monitoring stanu ekosystemów leśnych, naturalne i antropogeniczne zmiany w strukturze drzewostanów. Znaczenie sieci obszarów Natura 2000 dla zachowania i ochrony cennych siedlisk leśnych. Zastosowanie technologii informacji geograficznej w monitoringu stanu i różnorodności drzewostanów górskich.


Research Interests

Species and structural diversity of mountain tree-stands. Forest ecosystems conservation and monitoring of their condition. Natural and anthropogenic changes in the tree-stands structure. Importance of the Natura 2000 network for the conservation and active protection of the valuable forest habitats. Application of geographic information technology in monitoring of the state and diversity of mountain forests.

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional