Ostatnia aktualizacja: 2019-06-13

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

mgr Szymon Poręba

Stanowisko: doktorant

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.14

Phone +48/12-664-5278

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
Czwartek: 15:00-16:00
lub po wcze¶niejszym uzgodnieniu drog± e-mailow±
pok. 3.14

 

© IGiGP UJ "2019"