Ostatnia aktualizacja: 2019-06-13

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

mgr Maciej Trojnar

Stanowisko: doktorant

Zespół Geografii Religii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.41

Phone +48/12-664-5280

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
W semestrze wiosennym 2017/2018:
poniedziałki 26 luty, 5, 12, 19 marca: 13.00-14.00
¶rody: 16.10-17.10
oraz inne terminy ustalone indywidualnie.

UWAGA: o planowanej wizycie na konsultacjach należy poinformować drog± mejlow± min. dzień wcze¶niej: maciej.geograf@gmail.com

 

Zainteresowania badawcze:
Europa ¦rodkowo-Wschodnia, Polacy na Litwie/Wschodzie, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

© IGiGP UJ "2019"