Ostatnia aktualizacja: 2019-06-13

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

mgr Agnieszka Sulikowska

Stanowisko: doktorant

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.14

Phone +48/12-664-5278

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
po wcze¶niejszym uzgodnieniu drog± mailow±: a.sulikowska@doctoral.uj.edu.pl

 

© IGiGP UJ "2019"