[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

mgr Ewa Grabska

Stanowisko: doktorant

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

Zespół RS4FOR

 

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.20

Phone +48/12-664-5294

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
Konsultacje: poniedziałki 13:00-14:00

Ogłoszenia

2019-03-17: Ewa Grabska - konsultacje 18 marca i 25 marca (Ogłoszenia o konsultacjach)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional