Ostatnia aktualizacja: 2019-06-13

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

mgr Marcin Szwagrzyk

Stanowisko: doktorant

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.44

Phone +48/12-664-5302

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
Piątki, 16:00-17:00. pokój 3.44

© IGiGP UJ "2019"