Ostatnia aktualizacja: 2019-07-11

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

dr Paweł Krzaklewski

Stanowisko: specjalista inżynieryjno-techniczny

Stacja Naukowa IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej

32-410 Dobczyce, Gaik-Brzezowa

© IGiGP UJ "2019"