[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

Zdjęcie pracowikamgr Mateusz Maślanka

Stanowisko: doktorant

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.44

Phone +48/12-664-5294

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
Konsultacje po wcześniejszym umówieniu poprzez maila.

 

Moje zainteresowania badawcze związane są z wykorzystaniem danych LiDAR do detekcji różnych form terenu. W pracach badawczych wspieram się algorytmami przetwarzania danych LiDAR dostępnych zarówno w komercyjnych jak i otwartych aplikacjach (LP360, Lastools, Fusion). Dodatkowo wykorzystuję klasyfikację obiektową (OBIA) w celu identyfikacji pożądanych form.

Zapraszam na moje prywatne strony:
http://mateuszmaslanka.pl/
https://www.linkedin.com/in/mateuszmaslanka/
https://www.researchgate.net/profile/Mateusz_Maslanka

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional