Ostatnia aktualizacja: 2019-05-20

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

mgr inż. Monika Dobosz

Stanowisko: asystent, doktorant

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

Projekt FORECOM

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.44

Phone +48/12-664-5302

KopertaMail

© IGiGP UJ "2019"