[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

mgr inż. Monika Dobosz

Stanowisko: asystent, doktorant

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

Projekt FORECOM

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.44

Phone +48/12-664-5302

KopertaMail

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional