Ostatnia aktualizacja: 2019-06-13

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

mgr inż. Łukasz Beluch

Stanowisko: otwarty przewód doktorski

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.44

Phone +48/12-664-5294

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą e-mailową

 

geolokalizacja w mediach społecznościowych, pozyskiwanie danych VGI, rozwiązania bazodanowe i serwerowe GIS, systemy nawigacji satelitarnej, geodezja satelitarna, teledetekcja środowiska,

© IGiGP UJ "2019"