Ostatnia aktualizacja: 2019-06-13

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

mgr Anna WoĽniak

Stanowisko: otwarty przewód doktorski

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.14

Phone +48/12-664-5278

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
Po uzgodnieniu drog± e-mailow± na adres anna2.wozniak@doctoral.uj.edu.pl (lub, w razie pilnego kontaktu, anna2.wozniak@gmail.com).

© IGiGP UJ "2019"