[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

Zdjęcie pracowikamgr Anna Hulicka

Stanowisko: doktorant

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.15

Phone +48/12-664-5259

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
anna.hulicka@doctoral.uj.edu.pl

 

Reseach area:

Environmental policy (Green City, Eco-City, Smart City, Garden City), sustainable development,phytoremediation, air pollution (smog), urban management, greenery (green roofs)

-------------------------------------------------------
Zainteresowania badawcze:

Polityka pro-środowiskowa (Miasta zielone, Eko-Miasta, Miasta Inteligentne, "Miasto Ogród"), fitoremediacja ze szczególnym uwzględnieniem roli drzew i pnączy w oczyszczaniu powietrza, jakość powietrza (smog), rozwój zrównoważony, zieleń miejska (zielone dachy)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional