[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

mgr Marcin Rechciński

Stanowisko: asystent, doktorant

Zakład Geografii Fizycznej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.19

Phone +48/12-664-5262

KopertaMail

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-03-08.

Konsultacje:
środy godz. 10:00-11:30

 

Zainteresowania badawcze:

konflikty społeczne wokół obszarów chronionych,
zastosowanie koncepcji PPGIS na obszarach cennych przyrodniczo,
rozwój teorii ochrony przyrody, koncepcja usług ekosystemowych,
zarządzanie turystyką na obszarach chronionych (idea ekoturystyki),
przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego.

Ogłoszenia

2019-02-22: Oceny oddziaływania na środowisko - pierwsze spotkanie (korekta) (Kierunek e-GEO (II stopnia))

2019-02-22: Oceny oddziaływania na środowisko - pierwsze spotkanie (korekta) (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2018-12-11: Geoekologia z elementami fizjografii - ćwiczenia (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2019-03-13

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional