Ostatnia aktualizacja: 2019-06-13

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

mgr Anna Wójtowicz-Nowakowska

Stanowisko: doktorant

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.44

Phone +48/12-664-5294

KopertaMail

© IGiGP UJ "2019"