Ostatnia aktualizacja: 2019-06-13

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Pracownicy

mgr Sebastian Pełech

Stanowisko: otwarty przewód doktorski

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.14

Phone +48/12-664-5278

Dane zaktualizowano: 2018-12-08.

Konsultacje:
Po wcze¶niejszej konsultacji drog± elektroniczn±

© IGiGP UJ "2019"